Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Quyết Yến

Tác Giả: Tiểu Tiểu Áo Ni Phù

Editor: Mits

Tổng Cupid Cả Bộ:85

Số Chương: 17/17 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,716

Lượt Đọc: 11,091

Đề cử Topaz: 97

Đánh Giá: 5/5 (203 Đánh Giá)