Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Cựu Nhật Lan Ca w

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:107

Số Chương: 10/10 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 3,967

Lượt Đọc: 24,481

Đề cử Topaz: 382

Đánh Giá: 5/5 (41 Đánh Giá)