Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: SƯƠNG MÙ

Editor: B.Z

Tổng Cupid Cả Bộ:68

Tổng Eros Cả Bộ:140

Số Chương: 29/29 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 16,869

Lượt Đọc: 156,292

Đề cử Topaz: 1,851

Đánh Giá: 5/5 (73 Đánh Giá)