Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tam Hề

Tác Giả: Vẫn Biệt

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:65

Tổng Eros Cả Bộ:130

Số Chương: 14/14 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 24/06/2023

Lượt Thích: 3,519

Lượt Đọc: 32,739

Đề cử Topaz: 1,383

Đánh Giá: 5/5 (73 Đánh Giá)