Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thâm dạ độc vật ( đoản thiên hợp tập )

Tác Giả: Tiên Ngư

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:129

Tổng Eros Cả Bộ:195

Số Chương: 18/18 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 3,677

Lượt Đọc: 46,071

Đề cử Topaz: 79

Đánh Giá: 5/5 (31 Đánh Giá)