Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Ngày ngày thâu hoan

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:50

Tổng Eros Cả Bộ:80

Số Chương: 15/15 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 8,567

Lượt Đọc: 86,461

Đề cử Topaz: 631

Đánh Giá: 5/5 (98 Đánh Giá)