Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Nữ Chủ Là Nhuyễn Muội

Tác Giả: Sơn Hải Thực Mộng

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:60

Tổng Eros Cả Bộ:120

Số Chương: 13/13 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,824

Lượt Đọc: 50,163

Đề cử Topaz: 337

Đánh Giá: 5/5 (68 Đánh Giá)