Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Phỉ Thanh Kỳ Kỳ

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:41

Số Chương: 11/11 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,584

Lượt Đọc: 8,418

Đề cử Topaz: 102

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào