Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Miểu Miểu đích già phê điếm

Tác Giả: Trường SInh Thiên Diệp

Editor: Tara

Tổng Cupid Cả Bộ:290

Số Chương: 62/72 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,054

Lượt Đọc: 16,603

Đề cử Topaz: 228

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào