Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Miểu Miểu đích già phê điếm

Tác Giả: Trường SInh Thiên Diệp

Editor: Tara

Tổng Cupid Cả Bộ:477

Tổng Eros Cả Bộ:785

Số Chương: 72/72 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 3,019

Lượt Đọc: 22,198

Đề cử Topaz: 360

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào