Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Dũng Tây

Editor: Gôn

Tổng Cupid Cả Bộ:216

Số Chương: 37/37 + 7 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,852

Lượt Đọc: 28,100

Đề cử Topaz: 454

Đánh Giá: 5/5 (155 Đánh Giá)