Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Dũng Tây

Editor: Gôn

Tổng Cupid Cả Bộ:216

Số Chương: 37/37 + 7 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,953

Lượt Đọc: 35,031

Đề cử Topaz: 543

Đánh Giá: 5/5 (191 Đánh Giá)