Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thuộc tập truyện Một lời không hợp làm rồi hợp

Tác Giả: Thư Thư

Editor: Sắc Sắc & Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 17/17 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 13,789

Lượt Đọc: 355,535

Đề cử Topaz: 395

Đánh Giá: 5/5 (118 Đánh Giá)