Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Khóa lại bệnh kiều

Tác Giả: Ngô Nhược Há

Editor: ymaig

Tổng Cupid Cả Bộ:15

Số Chương: 6/6 + 2 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 19/12/2021

Lượt Thích: 2,267

Lượt Đọc: 16,698

Đề cử Topaz: 16

Đánh Giá: 5/5 (31 Đánh Giá)