Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: TRÓI BUỘC CẢ ĐỜI

Tác Giả: Nam Bắc Bắc

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 45/45 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 27,145

Lượt Đọc: 147,343

Đề cử Topaz: 308

Đánh Giá: 5/5 (32 Đánh Giá)