Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Hỉ Hoan Nhĩ Thị Tiễu Tiễu Đích

Tác Giả: Hát Đậu Nãi Đích Lang

Editor: Trà Đào

Tổng Cupid Cả Bộ:25

Số Chương: 5/5 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 496

Lượt Đọc: 4,764

Đề cử Topaz: 200

Đánh Giá: 5/5 (35 Đánh Giá)