Hoàn Thành

Tác Giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:61

Tổng Eros Cả Bộ:90

Số Chương: 15/15 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,171

Lượt Đọc: 41,579

Đề cử Topaz: 5,292

Đánh Giá: 5/5 (95 Đánh Giá)