Hoàn Thành

Tác Giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:85

Số Chương: 15/15 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,798

Lượt Đọc: 35,412

Đề cử Topaz: 4997

Đánh Giá: 5/5 (83 Đánh Giá)