Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Vân Nê

Tác Giả: Thanh Đăng

Editor: Viênn

Tổng Cupid Cả Bộ:194

Số Chương: 70/70 + 6 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Hoàn toàn văn

Lượt Thích: 175,038

Lượt Đọc: 1,757,870

Đề cử Topaz: 5611

Đánh Giá: 5/5 (560 Đánh Giá)