Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Vân Nê

Tác Giả: Thanh Đăng

Editor: Viênn

Tổng Cupid Cả Bộ:186

Tổng Eros Cả Bộ:325

Số Chương: 70/70 + 6 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Hoàn toàn văn

Lượt Thích: 219,423

Lượt Đọc: 2,296,753

Đề cử Topaz: 12,857

Đánh Giá: 5/5 (801 Đánh Giá)