Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Hi Niên

Editor: Y Y

Số Chương: 6/6 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,104

Lượt Đọc: 67,667

Đề cử Topaz: 268

Đánh Giá: 5/5 (312 Đánh Giá)