Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tại Thủy Y Phương

Tác Giả: C Tây Khê C

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:24

Số Chương: 93/93 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 40,520

Lượt Đọc: 120,402

Đề cử Topaz: 272

Đánh Giá: 5/5 (87 Đánh Giá)