Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Xuyên thành người trong sách thần tượng

Tác Giả: Khỉ Tú Tuyết

Editor: Mits

Tổng Cupid Cả Bộ:115

Tổng Eros Cả Bộ:230

Số Chương: 26/26 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,847

Lượt Đọc: 7,433

Đề cử Topaz: 70

Đánh Giá: 5/5 (12 Đánh Giá)