Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Hôn học trưởng

Tác Giả: Nam Triều Dĩ Nam

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 34/34 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 30,540

Lượt Đọc: 150,609

Đề cử Topaz: 486

Đánh Giá: 5/5 (67 Đánh Giá)