Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Hôn học trưởng

Tác Giả: Nam Triều Dĩ Nam

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 34/34 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 31,456

Lượt Đọc: 156,351

Đề cử Topaz: 483

Đánh Giá: 5/5 (70 Đánh Giá)