Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Quyển 7 tập truyện Một lời không hợp liền phác gục

Tác Giả: Thư Thư

Editor: QHwang

Tổng Cupid Cả Bộ:116

Số Chương: 78/78 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 39,302

Lượt Đọc: 364,250

Đề cử Topaz: 648

Đánh Giá: 5/5 (43 Đánh Giá)