Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Ngày ngày thâu hoan

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:156

Số Chương: 38/38 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 16,445

Lượt Đọc: 186,068

Đề cử Topaz: 331

Đánh Giá: 5/5 (97 Đánh Giá)