Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Ngày ngày thâu hoan

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:245

Tổng Eros Cả Bộ:385

Số Chương: 38/38 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 20,826

Lượt Đọc: 225,287

Đề cử Topaz: 1,462

Đánh Giá: 5/5 (131 Đánh Giá)