Kết Quả Tìm Kiếm Dựa Trên Thể Loại Sủng - 66 Truyện

5

ÔNG XÃ, TIẾP CHIÊU ĐI!

Tác Giả: Thuỷ Mạc Duyên Thiển

Editor: Sắc Sắc

Số Chương: 162/162

Lượt Xem: 465,975

Đăng Lúc: 3 năm trước

😍 Free

THÂN ÁI

Tác Giả: Tịch Bát Gia Tử

Editor: Shu

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 68,034

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

QUYẾN RŨ ANH RỂ

Tác Giả: Túc Hoan

Editor: Y Y

Số Chương: 14/14

Lượt Xem: 124,522

Đăng Lúc: 2 năm trước

210

CON DÂU NHÀ HỌ CHU

Tác Giả: Nhị Căn

Editor: Y Y

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 172,093

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

DỤ DỖ

Tác Giả: Queen

Editor: Y Y

Số Chương: 9/9

Lượt Xem: 107,766

Đăng Lúc: 2 năm trước

220

CÙNG PHẠM TỘI

Tác Giả: 1994

Editor: Y Y

Số Chương: 15/15

Lượt Xem: 68,876

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

NƯƠNG TỬ MAU TỚI BẢO VỆ TA

Tác Giả: Ngọc Tịnh Cam Lộ

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 116/116

Lượt Xem: 222,699

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

CƯỚI EM RỒI ĐỢI EM YÊU ANH

Tác Giả: Tuyết Mặc

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 69/69

Lượt Xem: 212,715

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

EM LÀ AI

Tác Giả: Tuyết Mặc

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 77/77

Lượt Xem: 303,919

Đăng Lúc: 2 năm trước

59

TRÊU CHỌC ANH KẾ

Tác Giả: Tưởng Cật Đa Đa Nhục

Editor: ymaig

Số Chương: 20/20

Lượt Xem: 106,546

Đăng Lúc: 2 năm trước

70

ÔNG XÃ LÀ NGƯỜI MÁY

Tác Giả: Tam Ngũ Cửu

Editor: Y Y

Số Chương: 28/28

Lượt Xem: 89,199

Đăng Lúc: 3 năm trước

388

TRÒ CHƠI PHÓNG TÚNG

Tác Giả: Bất Động Minh Vương

Editor: Haruka x Y Y

Số Chương: 69/69

Lượt Xem: 361,502

Đăng Lúc: 3 năm trước

255

SỔ TAY TÂM LÝ TỘI PHẠM

Tác Giả: Tứ Oa

Editor: Mắm

Số Chương: 51/51

Lượt Xem: 13,646

Đăng Lúc: 2 năm trước

60

SA ĐỌA

Tác Giả: Tô Thụy

Editor: ymaig

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 13,451

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

TRẪM CŨNG RẤT NHỚ NÀNG

Tác Giả: Sơ Vân Chi Sơ

Editor: Fuyu_u + Cobe

Số Chương: 119/119

Lượt Xem: 482,803

Đăng Lúc: 2 năm trước

109

TÌNH THỰC

Tác Giả: Tưởng Cật Đa Đa Nhục

Editor: ymaig

Số Chương: 37/37

Lượt Xem: 342,728

Đăng Lúc: 2 năm trước

7

BÁNH QUY NHỎ NHÂN ĐƯỜNG

Tác Giả: Lưu Vân

Editor: Y Y

Số Chương: 30/30

Lượt Xem: 395,054

Đăng Lúc: 3 năm trước

16

NỖI NIỀM CỦA THÁI HẬU

Tác Giả: Trà Trà Trà Trà Hồ

Editor: Natsu_Me

Số Chương: 58/58

Lượt Xem: 76,775

Đăng Lúc: 3 năm trước

105

Ở CHUNG VỚI TRÚC MÃ THẬT XẤU HỔ

Tác Giả: Tiểu Thanh Tân Đại Niêm Nhân

Editor: Kem + Haruka

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 128,231

Đăng Lúc: 2 năm trước

220

NHỤY NHỤY

Tác Giả: Đoạt Mặc Điểm Tinh

Editor: Y Y

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 21,117

Đăng Lúc: 1 năm trước

210

TÙY TIỆN XUYÊN QUA SẼ BỊ NGƯỜI LÀM

Tác Giả: Mục Lặc

Editor: Y Y

Số Chương: 32/32

Lượt Xem: 61,981

Đăng Lúc: 2 năm trước

59

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Tác Giả: Mỹ Dữu

Editor: Myloca

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 36,579

Đăng Lúc: 1 năm trước

234

THẾ GẢ NGỌT HÔN

Tác Giả: Bình Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 66/66

Lượt Xem: 213,268

Đăng Lúc: 1 năm trước

417

TÌNH CẢM CHÂN THÀNH

Tác Giả: Khai Tiểu Tinh

Editor: Y Y

Số Chương: 34/34

Lượt Xem: 117,217

Đăng Lúc: 3 năm trước

151

TRẦM LUÂN

Tác Giả: Hỏa Diễm Sắc

Editor: Y Y

Số Chương: 28/28

Lượt Xem: 66,833

Đăng Lúc: 2 năm trước

99

QUẢ PHỤ PHONG LƯU

Tác Giả: Hỏa Diễm Sắc

Editor: Y Y

Số Chương: 24/24

Lượt Xem: 47,272

Đăng Lúc: 2 năm trước

105

QUY TẮC NGẦM

Tác Giả: Thị Tử Phi

Editor: Yenhi

Số Chương: 26/26

Lượt Xem: 64,928

Đăng Lúc: 1 năm trước

245

BÀ XÃ, LÀM EM RẤT SƯỚNG

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 38/38

Lượt Xem: 228,337

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

TÌNH YÊU BÍ MẬT

Tác Giả: Tứ Khuyết Nhất

Editor: Y Y

Số Chương: 37/37

Lượt Xem: 808,955

Đăng Lúc: 3 năm trước

71

ĐÔI UYÊN ƯƠNG NHỎ

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Y Y

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 124,463

Đăng Lúc: 3 năm trước

30

SÊNH CA

Tác Giả: Tam Thủy Nhất Phiên

Editor: Y Y

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 25,174

Đăng Lúc: 3 năm trước

115

ĐUỔI THEO MẶT TRỜI

Tác Giả: Hoa Quan

Editor: Bạc Sỉu

Số Chương: 36/36

Lượt Xem: 41,003

Đăng Lúc: 1 năm trước

71

ĐỒNG THOẠI ĐIÊN ĐẢO (TẬP TRUYỆN)

Tác Giả: Queen

Editor: Y Y

Số Chương: 29/29

Lượt Xem: 58,329

Đăng Lúc: 3 năm trước

210

SỚM BIẾT

Tác Giả: Lộc Thời An

Editor: Y Y

Số Chương: 65/65

Lượt Xem: 1,359,977

Đăng Lúc: 3 năm trước

15

SINH HOẠT HẰNG NGÀY CỦA TIỂU QUẢ PHỤ

Tác Giả: Hương Thái Hương Thái

Editor: Y Y

Số Chương: 14/14

Lượt Xem: 281,696

Đăng Lúc: 3 năm trước

227

TIẾT THÁO CHO CHÓ ĂN (Tập truyện)

Tác Giả: Tiểu Quyển Mao

Editor: Y Y

Số Chương: 48/48

Lượt Xem: 113,970

Đăng Lúc: 2 năm trước

6

CHẠY KHỎI HỌC VIỆN SẮC TÌNH

Tác Giả: Lưu Vân

Editor: Y Y

Số Chương: 72/72

Lượt Xem: 1,186,565

Đăng Lúc: 3 năm trước

195

GIÓ NAM NHẬP TRƯỚNG LA

Tác Giả: Thị Từ

Editor: Mắm

Số Chương: 61/61

Lượt Xem: 357,760

Đăng Lúc: 1 năm trước

310

MƠ CHUA

Tác Giả: Hoàng Tam

Editor: ymaig

Số Chương: 61/61

Lượt Xem: 387,241

Đăng Lúc: 1 năm trước

148

YÊU THẦM

Tác Giả: A Tô

Editor: Y Y

Số Chương: 33/33

Lượt Xem: 561,572

Đăng Lúc: 3 năm trước

525

NHẬT KÝ HỌC TẬP “GIẢI PHẪU CƠ THỂ NGƯỜI”

Tác Giả: Tưởng Cật Miêu Đích Ngư

Editor: Rika

Số Chương: 131/131

Lượt Xem: 66,356

Đăng Lúc: 11 tháng trước

49

XUYÊN THÀNH VỢ HỜ CỦA NAM THẦN

Tác Giả: Sơn Hải Thực Mộng

Editor: Haruka

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 45,553

Đăng Lúc: 1 năm trước

118

NGƯỜI TRONG MỘNG LÀ ANH

Tác Giả: Nhất Khoả La Bặc

Editor: Đại Bảo

Số Chương: 28/28

Lượt Xem: 42,216

Đăng Lúc: 10 tháng trước

5

NHẶT ĐƯỢC MỘT CON RẮN NHỎ

Tác Giả: Miêu Trung Nhất Chi Hoa

Editor: Hạ

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 30,155

Đăng Lúc: 8 tháng trước

😍 Free

TỬ NHIÊN

Tác Giả: Than Thủ Thán Khí

Editor: Y Y

Số Chương: 4/58

Lượt Xem: 2,002

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

LỤC CHI

Tác Giả: Bất Hát Nãi Trà Nhạ

Editor: Rika

Số Chương: 60/60

Lượt Xem: 285,638

Đăng Lúc: 2 năm trước

101

BẠN CÙNG PHÒNG QUÁ THÔ BẠO!

Tác Giả: Tô Mạc Già

Editor: Dục Quả

Số Chương: 21/21

Lượt Xem: 78,175

Đăng Lúc: 2 tháng trước

101

THU ĐƯỢC QUẢ NGỌT Ở WEB SẮC TÌNH

Tác Giả: Phì Chủ Lưu Miêu Miêu

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 12,317

Đăng Lúc: 3 tháng trước

288

MẮT CÁ HẠT CHÂU

Tác Giả: Tể Tể Liệp Thủ

Editor: Mị Sắc

Số Chương: 99/99

Lượt Xem: 2,612

Đăng Lúc: 1 tháng trước

40

TĂNG CA CÙNG SẾP TRÊN SÓNG LIVESTREAM

Tác Giả: Dương Chi Cam Lộ

Editor: Leo

Số Chương: 10/59

Lượt Xem: 5,167

Đăng Lúc: 2 tháng trước

😍 Free

SỰ KIỆN SIÊU LỚN - DUY NHẤT TRONG NĂM!!

Tác Giả: Mị Sắc

Editor: Mị Sắc

Số Chương: 0/1

Lượt Xem: 0

Đăng Lúc: 1 tháng trước

22

HƯỞNG LẠC CÙNG HẮC THỐ

Tác Giả: A Tôn Mạn

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 3,792

Đăng Lúc: 4 tuần trước

263

KỊP THỜI TÚNG DỤC

Tác Giả: Đề An

Editor: Dục Quả

Số Chương: 70/70

Lượt Xem: 34,913

Đăng Lúc: 2 tháng trước

83

BỘ THIỀN

Tác Giả: Độc Cô Nương Lãng

Editor: Tara

Số Chương: 22/227

Lượt Xem: 769

Đăng Lúc: 1 tháng trước

151

KIM CHI NGỰ DIỆP

Tác Giả: Tiếu Giai Nhân

Editor: Dục Quả

Số Chương: 55/74

Lượt Xem: 29,023

Đăng Lúc: 9 tháng trước

407

TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THIẾP NGỐC

Tác Giả: Tiểu Hòa Miêu

Editor: Haruka

Số Chương: 150/150

Lượt Xem: 66,975

Đăng Lúc: 2 tháng trước

279

TÍN HIỆU TÂM ĐỘNG

Tác Giả: Lục Kim Nghi

Editor: Cỏ

Số Chương: 55/55

Lượt Xem: 4,275

Đăng Lúc: 1 tháng trước

😍 Free

HOA ĐÁN

Tác Giả: U Cấu A

Editor: Y Y

Số Chương: 0/19

Lượt Xem: 0

Đăng Lúc: 2 tuần trước

38

CHUYỆN KHÔNG THỂ NÓI GIỮA TÔI VÀ CHỊ ĐẦU TƯ.

Tác Giả: Đổ Thư Tiêu Đắc Bát Trà Hương

Editor: Cô Biếc

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 1,177

Đăng Lúc: 1 tháng trước

108

LẶNG LẼ THÍCH ANH

Tác Giả: Ôn Dĩ

Editor: Mị Sắc

Số Chương: 45/45

Lượt Xem: 7,595

Đăng Lúc: 1 tháng trước

28

KÝ SINH

Tác Giả: MIÊU TỬ

Editor: Y Y

Số Chương: 26/36

Lượt Xem: 1,978

Đăng Lúc: 1 năm trước

😍 Free

QUANH NĂM MỘNG TƯỞNG

Tác Giả: Độ Dục

Editor: Thiên Y

Số Chương: 8/79

Lượt Xem: 291

Đăng Lúc: 4 tuần trước

555

THEO PHU QUÂN ĐI ĐỘ MA

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 166/225

Lượt Xem: 124,289

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

TIẾT MỊ

Tác Giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài

Editor: Y Y

Số Chương: 10/47

Lượt Xem: 433

Đăng Lúc: 3 ngày trước

196

ANH ẤY RẤT BIẾT CÁCH CHƠI

Tác Giả: LỆ HẢO ĐA TRẤP

Editor: Euphoria

Số Chương: 37/37

Lượt Xem: 89,614

Đăng Lúc: 7 tháng trước

225

TÊN LƯU MANH Ở THÔN NỌ

Tác Giả: Thanh Đăng

Editor: Mắm

Số Chương: 55/55

Lượt Xem: 444,712

Đăng Lúc: 2 năm trước