Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: CHẠY THOÁT HỌC VIỆN SẮC TÌNH

Tác Giả: Lưu Vân

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:6

Số Chương: 72/72 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 114,787

Lượt Đọc: 1,181,851

Đề cử Topaz: 1,987

Đánh Giá: 5/5 (344 Đánh Giá)