Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Sở Ái

Tác Giả: Tử Liễm

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:145

Tổng Eros Cả Bộ:290

Số Chương: 30/30 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,656

Lượt Đọc: 67,036

Đề cử Topaz: 963

Đánh Giá: 5/5 (21 Đánh Giá)