Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Sở Ái

Tác Giả: Tử Liễm

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:250

Số Chương: 30/30 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,803

Lượt Đọc: 61,041

Đề cử Topaz: 724

Đánh Giá: 5/5 (18 Đánh Giá)