Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Cộng phạm (xuất quỹ h)

Tác Giả: 1994

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:220

Số Chương: 15/15 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,442

Lượt Đọc: 66,284

Đề cử Topaz: 305

Đánh Giá: 5/5 (51 Đánh Giá)