Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Khoái già trụ ngã giá kiến quỷ đích song nhãn

Tác Giả: Thuần Tình Học Sinh Muội

Editor: Yenhi

Tổng Cupid Cả Bộ:435

Tổng Eros Cả Bộ:635

Số Chương: 68/68 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: T3,5

Lượt Thích: 6,692

Lượt Đọc: 38,597

Đề cử Topaz: 2,287

Đánh Giá: 5/5 (129 Đánh Giá)