Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Khoái già trụ ngã giá kiến quỷ đích song nhãn

Tác Giả: Thuần Tình Học Sinh Muội

Editor: Yenhi

Tổng Cupid Cả Bộ:435

Số Chương: 67/68 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: T3,5

Lượt Thích: 2,890

Lượt Đọc: 11,922

Đề cử Topaz: 895

Đánh Giá: 5/5 (19 Đánh Giá)