Kết Quả Tìm Kiếm Dựa Trên Thể Loại Hài Hước - 27 Truyện

5

NAM THẦN LẬT MẶT

Tác Giả: Sơn Sắc Hồ Quang

Editor: Bảo Bảo

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 123,860

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

HƯƠNG HÒE

Tác Giả: Thiên Phàm Quá Tẫn

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 45,549

Đăng Lúc: 3 năm trước

235

GẢ CHO HOÀNG TỬ DỄ DÀNG SAO

Tác Giả: Tiểu Cô Tử

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 97/97

Lượt Xem: 224,490

Đăng Lúc: 3 năm trước

110

QUAN HỆ THẦY TRÒ (Tập truyện)

Tác Giả: Lâm

Editor: Null

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 83,491

Đăng Lúc: 2 năm trước

104

TƯỚNG THÊ

Tác Giả: Phượng Tê Đường Tiền

Editor: Lạc Lạc + Haruka

Số Chương: 68/68

Lượt Xem: 537,585

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

NƯƠNG TỬ MAU TỚI BẢO VỆ TA

Tác Giả: Ngọc Tịnh Cam Lộ

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 116/116

Lượt Xem: 222,699

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

TIỂU HÀ BẠNG

Tác Giả: Minh Triều Trung Mộng

Editor: Haruka

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 55,965

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

CẨM TÚ MỸ NHÂN

Tác Giả: Điền Tiểu Điền

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 22/22

Lượt Xem: 42,738

Đăng Lúc: 2 năm trước

164

KIM CHỦ

Tác Giả: Vi Vi Nhất Tiếu Ngận Lạp Phong

Editor: Haruka

Số Chương: 36/36

Lượt Xem: 53,818

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

XUÂN NGỐC

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 70/70

Lượt Xem: 125,541

Đăng Lúc: 2 năm trước

234

THẾ GẢ NGỌT HÔN

Tác Giả: Bình Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 66/66

Lượt Xem: 213,268

Đăng Lúc: 1 năm trước

375

BÍ MẬT CỦA BOSS LÃNH TÌNH

Tác Giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu

Editor: Natsu_Me

Số Chương: 48/48

Lượt Xem: 48,272

Đăng Lúc: 3 năm trước

245

MA XUI QUỶ KHIẾN

Tác Giả: Điềm Dữu Tử

Editor: Leo

Số Chương: 79/79

Lượt Xem: 187,163

Đăng Lúc: 1 năm trước

115

ĐUỔI THEO MẶT TRỜI

Tác Giả: Hoa Quan

Editor: Bạc Sỉu

Số Chương: 36/36

Lượt Xem: 41,003

Đăng Lúc: 1 năm trước

435

ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG

Tác Giả: Thuần Tình Học Sinh Muội

Editor: Yenhi

Số Chương: 68/68

Lượt Xem: 39,572

Đăng Lúc: 1 năm trước

70

CƯA ĐỔ CÔ GIA SƯ NHỎ

Tác Giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Editor: Haruka

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 25,854

Đăng Lúc: 10 tháng trước

5

VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 93/93

Lượt Xem: 87,133

Đăng Lúc: 1 năm trước

118

PHU QUÂN ĐOẠN TỤ SỦNG THÊ

Tác Giả: Ngư Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 40/40

Lượt Xem: 171,283

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

CHUYỆN TẾ NHỊ Ở PHÒNG KHÁM NAM KHOA

Tác Giả: Tây Lương Hoang Thảo

Editor: Vu Yên

Số Chương: 52/52

Lượt Xem: 845,320

Đăng Lúc: 2 năm trước

115

HÔM NAY NƯƠNG NƯƠNG LẠI BỊA ĐẶT

Tác Giả: Hắc Dương Vu Hòa

Editor: Haruka

Số Chương: 18/18

Lượt Xem: 68,854

Đăng Lúc: 8 tháng trước

29

SƠN THẦN LÃNG TAI: LÀ HỌA HAY PHÚC

Tác Giả: Bái Thác Liễu Lăng Tử Tiểu Tỷ

Editor: Myloca

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 34,035

Đăng Lúc: 5 tháng trước

151

KIM CHI NGỰ DIỆP

Tác Giả: Tiếu Giai Nhân

Editor: Dục Quả

Số Chương: 55/74

Lượt Xem: 29,023

Đăng Lúc: 9 tháng trước

407

TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THIẾP NGỐC

Tác Giả: Tiểu Hòa Miêu

Editor: Haruka

Số Chương: 150/150

Lượt Xem: 66,975

Đăng Lúc: 2 tháng trước

635

DẪN CHỒNG TRƯỚC VÀ ANH TA LÚC 5 TUỔI THAM GIA KIDSHOW

Tác Giả: Lục Vọng

Editor: Phong Linh Thảo

Số Chương: 150/150

Lượt Xem: 12,030

Đăng Lúc: 1 tháng trước

ĐỪNG TÙY TIỆN CHỐNG ĐỐI CẤP TRÊN

Tác Giả: Diệt Dăng Sư Thái

Editor: Cỏ

Số Chương: 0/53

Lượt Xem: 0

Đăng Lúc: 2 tuần trước

335

RUNG ĐỘNG CẤM KỴ

Tác Giả: Hạt Mầm Ra Hoa

Editor: Ishtar

Số Chương: 99/99

Lượt Xem: 25,473

Đăng Lúc: 3 tháng trước

555

THEO PHU QUÂN ĐI ĐỘ MA

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 166/225

Lượt Xem: 124,289

Đăng Lúc: 2 năm trước