Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Điên Phúc Đồng Thoại

Tác Giả: Queen

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:71

Số Chương: 29/29 + 9 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 10,780

Lượt Đọc: 58,109

Đề cử Topaz: 90

Đánh Giá: 5/5 (96 Đánh Giá)