Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thỉnh quân nhập ung

Tác Giả: Mỹ Dữu

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:59

Tổng Eros Cả Bộ:90

Số Chương: 17/17 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 7,519

Lượt Đọc: 32,935

Đề cử Topaz: 508

Đánh Giá: 5/5 (48 Đánh Giá)