Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Nam phong nhập la duy

Tác Giả: Thị Từ

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:195

Tổng Eros Cả Bộ:390

Số Chương: 61/61 + 16 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 42,640

Lượt Đọc: 352,286

Đề cử Topaz: 1,690

Đánh Giá: 5/5 (114 Đánh Giá)