Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Phần 8 - Tập truyện Mấy đóa hoa

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Null

Tổng Cupid Cả Bộ:60

Tổng Eros Cả Bộ:120

Số Chương: 17/17 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,917

Lượt Đọc: 13,339

Đề cử Topaz: 95

Đánh Giá: 5/5 (19 Đánh Giá)