Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Phần 8 - Tập truyện Mấy đóa hoa

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Null

Tổng Cupid Cả Bộ:115

Số Chương: 17/17 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,626

Lượt Đọc: 11,723

Đề cử Topaz: 26

Đánh Giá: 5/5 (14 Đánh Giá)