Kết Quả Tìm Kiếm Dựa Trên Thể Loại Cổ Đại - 80 Truyện

😍 Free

TẬP TRUYỆN: BÁ ĐẠO YÊU EM

Tác Giả: Ha Ha

Editor: Mị Sắc team

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 264,370

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

HƯƠNG HÒE

Tác Giả: Thiên Phàm Quá Tẫn

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 44,491

Đăng Lúc: 3 năm trước

100

NHẬT KÝ PHONG HẬU CỦA TẢ TƯỚNG

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Haruka

Số Chương: 62/62

Lượt Xem: 188,561

Đăng Lúc: 3 năm trước

120

HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI

Tác Giả: Thư Thư

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 59/59

Lượt Xem: 328,031

Đăng Lúc: 3 năm trước

😍 Free

NHẬP HOẠ

Tác Giả: Thiên Phàm Quá Tẫn

Editor: Mellowyellow

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 47,408

Đăng Lúc: 3 năm trước

60

THANH DUNG

Tác Giả: Tang Vô

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 22/22

Lượt Xem: 106,805

Đăng Lúc: 3 năm trước

😍 Free

CHUYẾN XE CỦA QUỶ

Tác Giả: Thiên Phàm Quá Tẫn

Editor: Mellowyellow

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 33,487

Đăng Lúc: 3 năm trước

21

DIỆN Y

Tác Giả: Thiên Phàm Quá Tẫn

Editor: Yenhi

Số Chương: 15/15

Lượt Xem: 43,482

Đăng Lúc: 3 năm trước

156

VƯƠNG GIA, HOÀ LY ĐI!

Tác Giả: Thư Thư

Editor: Haruka

Số Chương: 48/48

Lượt Xem: 183,862

Đăng Lúc: 3 năm trước

43

TÍNH PHÚC HÀNG NGÀY CỦA THẾ TỬ PHI

Tác Giả: Ngư Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 21/21

Lượt Xem: 74,792

Đăng Lúc: 3 năm trước

30

CỐ TỬU VÀ TÔ LƯƠNG

Tác Giả: Bất Đồng

Editor: Haruka

Số Chương: 11/11

Lượt Xem: 43,672

Đăng Lúc: 3 năm trước

50

LÂM LANG

Tác Giả: Vi Vi Nhất Tiếu Ngận Lạp Phong

Editor: Haruka

Số Chương: 18/18

Lượt Xem: 82,784

Đăng Lúc: 3 năm trước

235

GẢ CHO HOÀNG TỬ DỄ DÀNG SAO

Tác Giả: Tiểu Cô Tử

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 97/97

Lượt Xem: 222,901

Đăng Lúc: 3 năm trước

28

TRUY THÊ KÝ

Tác Giả: Vân Phỉ

Editor: Natsu_Me

Số Chương: 73/73

Lượt Xem: 429,644

Đăng Lúc: 3 năm trước

385

CỬA CUNG

Tác Giả: Thiên Lão Y Y

Editor: Shu

Số Chương: 72/72

Lượt Xem: 700,054

Đăng Lúc: 3 năm trước

111

GIÓ TÂY LẠI NỔI LÊN

Tác Giả: Xử Xử Đống Tử Nhân

Editor: Haruka

Số Chương: 29/29

Lượt Xem: 197,782

Đăng Lúc: 2 năm trước

110

QUAN HỆ THẦY TRÒ (Tập truyện)

Tác Giả: Lâm

Editor: Null

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 75,722

Đăng Lúc: 2 năm trước

104

TƯỚNG THÊ

Tác Giả: Phượng Tê Đường Tiền

Editor: Lạc Lạc + Haruka

Số Chương: 68/68

Lượt Xem: 516,393

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

MỸ NHÂN BỊ GIAM CẦM

Tác Giả: Manh Động

Editor: Y Y

Số Chương: 23/23

Lượt Xem: 330,815

Đăng Lúc: 2 năm trước

36

TRỞ THÀNH ĐỒNG LOẠI

Tác Giả: Lai Bình Quáng Tuyền Thủy

Editor: Y Y

Số Chương: 25/25

Lượt Xem: 61,933

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

THƯỞNG HÔN

Tác Giả: Chu Khinh

Editor: Natsu_Me

Số Chương: 10/10

Lượt Xem: 55,071

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

NƯƠNG TỬ MAU TỚI BẢO VỆ TA

Tác Giả: Ngọc Tịnh Cam Lộ

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 116/116

Lượt Xem: 215,292

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

TIỂU HÀ BẠNG

Tác Giả: Minh Triều Trung Mộng

Editor: Haruka

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 53,417

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

CẨM TÚ MỸ NHÂN

Tác Giả: Điền Tiểu Điền

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 22/22

Lượt Xem: 41,676

Đăng Lúc: 2 năm trước

295

THÊ TỬ BỊ DẠY DỖ HÀNG NGÀY

Tác Giả: Z ƯU MỸ

Editor: Đại Bảo

Số Chương: 59/59

Lượt Xem: 236,713

Đăng Lúc: 3 năm trước

388

TRÒ CHƠI PHÓNG TÚNG

Tác Giả: Bất Động Minh Vương

Editor: Haruka x Y Y

Số Chương: 69/69

Lượt Xem: 351,139

Đăng Lúc: 3 năm trước

100

THẾ TỬ TUYỆT TÌNH

Tác Giả: Tình Phương Hảo

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 37/37

Lượt Xem: 320,709

Đăng Lúc: 3 năm trước

20

HOA HUỆ

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Thiên Y

Số Chương: 4/4

Lượt Xem: 23,274

Đăng Lúc: 2 năm trước

20

HẦU GIA ĐỢI ĐÃ

Tác Giả: Tình Phương Hảo

Editor: Haruka

Số Chương: 28/28

Lượt Xem: 130,405

Đăng Lúc: 2 năm trước

85

VÔ HÀ CỦA LÒNG TA

Tác Giả: Queen

Editor: Haruka

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 76,186

Đăng Lúc: 3 năm trước

105

HÒA THÂN VỚI TRUNG KHUYỂN

Tác Giả: Bạch Chỉ

Editor: Haruka

Số Chương: 44/44

Lượt Xem: 99,431

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

TRẪM CŨNG RẤT NHỚ NÀNG

Tác Giả: Sơ Vân Chi Sơ

Editor: Fuyu_u + Cobe

Số Chương: 119/119

Lượt Xem: 470,598

Đăng Lúc: 2 năm trước

100

THÂM CUNG BÍ SỬ

Tác Giả: DOREMI

Editor: Y Y

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 15,390

Đăng Lúc: 2 năm trước

60

HOA KIỀU MẠCH

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Null

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 13,865

Đăng Lúc: 2 năm trước

70

THỊ VỆ THÂN CẬN CỦA CÔNG CHÚA

Tác Giả: Mỗi Nhất Cá Dạ Vãn

Editor: Thiên Y

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 80,497

Đăng Lúc: 2 năm trước

18

HÒA THÂN

Tác Giả: Sơn Hải Thực Mộng

Editor: Haruka

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 98,081

Đăng Lúc: 2 năm trước

100

DỤC VỌNG KHÓ CƯỠNG

Tác Giả: Thượng Thượng Thiêm

Editor: Y Y

Số Chương: 11/11

Lượt Xem: 39,415

Đăng Lúc: 2 năm trước

30

TA BỊ ĐỐI THỦ ĐÈ DƯỚI THÂN

Tác Giả: Chi Sĩ

Editor: Mắm

Số Chương: 7/7

Lượt Xem: 12,788

Đăng Lúc: 1 năm trước

200

GẶP GỠ HỒ LY

Tác Giả: Loạn Tác Nhất Đoàn

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 74/74

Lượt Xem: 219,009

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

CHƯỚC PHÙ DUNG

Tác Giả: Độc Cô Cầu Yêu

Editor: Lạc Lạc + Ishtar

Số Chương: 75/75

Lượt Xem: 142,824

Đăng Lúc: 2 năm trước

325

VỰC YÊU (XUYÊN NHANH)

Tác Giả: Thanh Sam

Editor: Bách Xuyên+ Null+ Vu Yên+ Mắm+ Ymaig

Số Chương: 95/95

Lượt Xem: 133,295

Đăng Lúc: 1 năm trước

265

NGỠ DUYÊN ĐÃ MẤT

Tác Giả: Dạ Lương Như Tạc

Editor: Haruka

Số Chương: 89/89

Lượt Xem: 183,659

Đăng Lúc: 2 năm trước

125

TIỂU VÚ NUÔI

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Haruka

Số Chương: 36/36

Lượt Xem: 178,189

Đăng Lúc: 1 năm trước

210

TÙY TIỆN XUYÊN QUA SẼ BỊ NGƯỜI LÀM

Tác Giả: Mục Lặc

Editor: Y Y

Số Chương: 32/32

Lượt Xem: 54,583

Đăng Lúc: 2 năm trước

234

THẾ GẢ NGỌT HÔN

Tác Giả: Bình Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 66/66

Lượt Xem: 210,325

Đăng Lúc: 1 năm trước

151

TRẦM LUÂN

Tác Giả: Hỏa Diễm Sắc

Editor: Y Y

Số Chương: 28/28

Lượt Xem: 65,068

Đăng Lúc: 2 năm trước

99

QUẢ PHỤ PHONG LƯU

Tác Giả: Hỏa Diễm Sắc

Editor: Y Y

Số Chương: 24/24

Lượt Xem: 45,138

Đăng Lúc: 2 năm trước

5

THANH ĐÀM

Tác Giả: Cô Thất

Editor: Y Y

Số Chương: 31/31

Lượt Xem: 60,043

Đăng Lúc: 2 năm trước

350

THANH VÂN

Tác Giả: Hồ Thập Tam

Editor: Fuyu_u

Số Chương: 143/143

Lượt Xem: 197,659

Đăng Lúc: 1 năm trước

😍 Free

TUYỂN TẬP COSPLAY NGẮN

Tác Giả: Lộ Quá Nhất Chỉ Khả Ái

Editor: Y Y

Số Chương: 4/4

Lượt Xem: 62,973

Đăng Lúc: 3 năm trước

88

TRUNG KHUYỂN CỦA NGU THẤM

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Haruka

Số Chương: 22/22

Lượt Xem: 102,226

Đăng Lúc: 1 năm trước

98

LỜI YÊU KHÔNG DÁM NÓI

Tác Giả: P. Dị Tưởng

Editor: Y Y

Số Chương: 44/44

Lượt Xem: 251,986

Đăng Lúc: 3 năm trước

127

GẬY CỦA ÔNG XÃ NGƯỜI SÓI DÀI BAO NHIÊU?

Tác Giả: Kiểm Hồng Hồng

Editor: Y Y

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 38,374

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

KÝ SINH

Tác Giả: MIÊU TỬ

Editor: Y Y

Số Chương: 0/36

Lượt Xem: 0

Đăng Lúc: 11 tháng trước

69

HOA TÓC TIÊN

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Myloca + Haruka

Số Chương: 12/12

Lượt Xem: 17,513

Đăng Lúc: 11 tháng trước

71

ĐÔI UYÊN ƯƠNG NHỎ

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Y Y

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 121,469

Đăng Lúc: 2 năm trước

😍 Free

HÒA THƯỢNG TRONG NÚI MẠNH NHƯ HỔ

Tác Giả: Tứ Khuyết Nhất

Editor: Y Y

Số Chương: 6/6

Lượt Xem: 105,117

Đăng Lúc: 10 tháng trước

269

TẬP TRUYỆN NGƯỜI LỚN

Tác Giả: Bất Tường

Editor: Y Y

Số Chương: 27/27

Lượt Xem: 176,513

Đăng Lúc: 2 năm trước

15

SINH HOẠT HẰNG NGÀY CỦA TIỂU QUẢ PHỤ

Tác Giả: Hương Thái Hương Thái

Editor: Y Y

Số Chương: 14/14

Lượt Xem: 274,147

Đăng Lúc: 2 năm trước

500

THEO PHU QUÂN ĐI ĐỘ MA

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Lạc Lạc

Số Chương: 149/225

Lượt Xem: 114,988

Đăng Lúc: 2 năm trước

12

DÂM PHỤ

Tác Giả: Tiểu Nhục Bao

Editor: Y Y

Số Chương: 5/5

Lượt Xem: 84,168

Đăng Lúc: 7 tháng trước

😍 Free

CÔNG CHÚA VÀ TĂNG LỮ

Tác Giả: Ái Cật Kinh Thông Bạo Hà Đích Đương Quy

Editor: Y Y

Số Chương: 0/6

Lượt Xem: 0

Đăng Lúc: 6 tháng trước

115

KIM CHI NGỰ DIỆP

Tác Giả: Tiếu Giai Nhân

Editor: Dục Quả

Số Chương: 41/74

Lượt Xem: 25,475

Đăng Lúc: 6 tháng trước

88

TƯỚNG QUÂN NHƯ SÓI ĂN KHÔNG NO

Tác Giả: Phật Tiểu Thất

Editor: Haruka

Số Chương: 21/21

Lượt Xem: 39,917

Đăng Lúc: 8 tháng trước

6

HOANG LẠC

Tác Giả: Tiểu Nhục Bao

Editor: Y Y

Số Chương: 5/5

Lượt Xem: 75,515

Đăng Lúc: 5 tháng trước

60

THÚ VUI CỦA CÔNG CHÚA

Tác Giả: Tiểu Dứa là Tiểu Bánh Mì

Editor: Haruka

Số Chương: 15/15

Lượt Xem: 55,257

Đăng Lúc: 3 năm trước

5

NHẶT ĐƯỢC MỘT CON RẮN NHỎ

Tác Giả: Miêu Trung Nhất Chi Hoa

Editor: Hạ

Số Chương: 8/8

Lượt Xem: 28,034

Đăng Lúc: 5 tháng trước

118

PHU QUÂN ĐOẠN TỤ SỦNG THÊ

Tác Giả: Ngư Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 40/40

Lượt Xem: 169,124

Đăng Lúc: 2 năm trước

44

TAY XÉ TRÀ XANH: TA BẢO VỆ NAM CHÍNH

Tác Giả: Hắc Dương Vu Hòa

Editor: Haruka

Số Chương: 23/23

Lượt Xem: 21,223

Đăng Lúc: 3 tháng trước

115

HÔM NAY NƯƠNG NƯƠNG LẠI BỊA ĐẶT

Tác Giả: Hắc Dương Vu Hòa

Editor: Haruka

Số Chương: 18/18

Lượt Xem: 65,881

Đăng Lúc: 5 tháng trước

350

KIỀU NỮ DỤ PHỤ

Tác Giả: Dung Tử Quân

Editor: Thiên Y

Số Chương: 137/137

Lượt Xem: 258,494

Đăng Lúc: 2 năm trước

325

LOẠN CUNG ĐÌNH

Tác Giả: Hát Chanh Trấp

Editor: Null và Haruka

Số Chương: 70/70

Lượt Xem: 191,733

Đăng Lúc: 2 năm trước

16

TẬP TRUYỆN XUÂN SẮC THÊM MẤY PHẦN

Tác Giả: Lưu Vân

Editor: Y Y

Số Chương: 17/17

Lượt Xem: 10,549

Đăng Lúc: 2 tháng trước

328

QUÁ TRÌNH NỮ HỔ ĂN SẠCH ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Tác Giả: Lựu Liên Tái Cao

Editor: Euphoria

Số Chương: 60/60

Lượt Xem: 32,652

Đăng Lúc: 2 tháng trước

106

NỮ QUAN PHÁ ÁN

Tác Giả: Vụ Dĩ

Editor: PTYenhi

Số Chương: 21/81

Lượt Xem: 791

Đăng Lúc: 1 tháng trước

20

CẢNH XUÂN NƠI SƠN CỐC

Tác Giả: Quất Tử

Editor: Haruka

Số Chương: 5/5

Lượt Xem: 8,140

Đăng Lúc: 1 tháng trước

115

TẨU TỬ THẬT LẲNG LƠ

Tác Giả: Vấn Lộc

Editor: Y Y

Số Chương: 14/14

Lượt Xem: 12,248

Đăng Lúc: 7 tháng trước

156

GẢ CHO ANH NÔNG DÂN

Tác Giả: Vụ Võng

Editor: Y Y

Số Chương: 43/43

Lượt Xem: 31,663

Đăng Lúc: 2 tháng trước

211

PHU QUÂN TỬ TRẬN ĐÃ TRỞ VỀ

Tác Giả: PENNY

Editor: B.Z

Số Chương: 35/35

Lượt Xem: 24,869

Đăng Lúc: 1 tháng trước

3

TIÊN ĐỒ CHI LUYẾN

Tác Giả: Quân Bất Kiến

Editor: Đại Bảo

Số Chương: 9/34

Lượt Xem: 996

Đăng Lúc: 3 tuần trước