Hoàn Thành

Tác Giả: Tứ Khuyết Nhất

Editor: Y Y

Số Chương: 6/6 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,796

Lượt Đọc: 75,672

Đề cử Topaz: 367

Đánh Giá: 5/5 (301 Đánh Giá)