Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Loạn cung đình

Tác Giả: Hát Chanh Trấp

Editor: Null và Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:325

Tổng Eros Cả Bộ:400

Số Chương: 70/70 + 6 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 32,229

Lượt Đọc: 198,690

Đề cử Topaz: 6,247

Đánh Giá: 5/5 (68 Đánh Giá)