Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Quỷ mê tâm khiếu

Tác Giả: Điềm Dữu Tử

Editor: Leo

Tổng Cupid Cả Bộ:245

Tổng Eros Cả Bộ:490

Số Chương: 79/79 + 3 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Đã hoàn thành

Lượt Thích: 39,122

Lượt Đọc: 184,795

Đề cử Topaz: 6,709

Đánh Giá: 5/5 (92 Đánh Giá)