Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Toan mai

Tác Giả: Hoàng Tam

Editor: ymaig

Tổng Cupid Cả Bộ:310

Tổng Eros Cả Bộ:465

Số Chương: 61/61 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 25/07/2022

Lượt Thích: 54,782

Lượt Đọc: 332,680

Đề cử Topaz: 2,703

Đánh Giá: 5/5 (160 Đánh Giá)