Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thuộc tập truyện Nhật Ký Hầm Thịt

Tác Giả: Dạ Lương Như Tạc

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:270

Tổng Eros Cả Bộ:445

Số Chương: 89/89 + 5 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 32,137

Lượt Đọc: 178,875

Đề cử Topaz: 440

Đánh Giá: 5/5 (28 Đánh Giá)