Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Thích đường như mạng

Tác Giả: Nhất Khoả La Bặc

Editor: Đại Bảo

Tổng Cupid Cả Bộ:118

Tổng Eros Cả Bộ:180

Số Chương: 28/28 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,336

Lượt Đọc: 35,460

Đề cử Topaz: 977

Đánh Giá: 5/5 (32 Đánh Giá)