Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: LÃO CÔNG NGƯỜI MÁY

Tác Giả: Tam Ngũ Cửu

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:116

Tổng Eros Cả Bộ:180

Số Chương: 28/28 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 9,939

Lượt Đọc: 85,130

Đề cử Topaz: 203

Đánh Giá: 5/5 (40 Đánh Giá)