Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tác Giả: Hạt Mầm Ra Hoa

Editor: Ishtar

Tổng Cupid Cả Bộ:168

Tổng Eros Cả Bộ:265

Số Chương: 46/70 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Mỗi ngày 2 chương

Lượt Thích: 2,027

Lượt Đọc: 7,232

Đề cử Topaz: 2,240

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào