Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: SANH CA

Tác Giả: Tam Thủy Nhất Phiên

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:30

Số Chương: 7/7 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,473

Lượt Đọc: 24,622

Đề cử Topaz: 41

Đánh Giá: 5/5 (40 Đánh Giá)