Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: [ phạm tội tâm lý ] thủ thư

Tác Giả: Tứ Oa

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:255

Số Chương: 51/51 + 6 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,033

Lượt Đọc: 13,562

Đề cử Topaz: 34

Đánh Giá: 5/5 (5 Đánh Giá)