Hoàn Thành

Tác Giả: Bái Thác Liễu Lăng Tử Tiểu Tỷ

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:29

Tổng Eros Cả Bộ:45

Số Chương: 10/10 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,341

Lượt Đọc: 14,324

Đề cử Topaz: 455

Đánh Giá: 5/5 (39 Đánh Giá)