Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bất cam thư phục

Tác Giả: Chi Sĩ

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:30

Tổng Eros Cả Bộ:60

Số Chương: 7/7 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,458

Lượt Đọc: 11,512

Đề cử Topaz: 269

Đánh Giá: 5/5 (31 Đánh Giá)