Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Bảng nhất đại ca cánh thị tha đích đỉnh đầu thượng tư

Tác Giả: Dương Chi Cam Lộ

Editor: Leo

Tổng Cupid Cả Bộ:40

Tổng Eros Cả Bộ:40

Số Chương: 10/59 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 1-2 chương/tuần <bão chương nếu đạt top topaz>

Lượt Thích: 816

Lượt Đọc: 2,665

Đề cử Topaz: 763

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào