Hoàn Thành

Tác Giả: Hắc Dương Vu Hòa

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:44

Tổng Eros Cả Bộ:70

Số Chương: 23/23 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,770

Lượt Đọc: 16,870

Đề cử Topaz: 721

Đánh Giá: 5/5 (14 Đánh Giá)