Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Na thôn na nhân na bĩ tử (H)

Tác Giả: Thanh Đăng

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:225

Tổng Eros Cả Bộ:450

Số Chương: 55/55 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 43,929

Lượt Đọc: 437,211

Đề cử Topaz: 3,186

Đánh Giá: 5/5 (232 Đánh Giá)