Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thanh Vân

Tác Giả: Hồ Thập Tam

Editor: Fuyu_u

Tổng Cupid Cả Bộ:350

Tổng Eros Cả Bộ:770

Số Chương: 143/143 + 4 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 39,410

Lượt Đọc: 198,198

Đề cử Topaz: 1,504

Đánh Giá: 5/5 (27 Đánh Giá)