Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Quyển 3 tập truyện Tương Kiến Hoan

Tác Giả: Tình Phương Hảo

Editor: Fuyu_u

Tổng Cupid Cả Bộ:100

Tổng Eros Cả Bộ:200

Số Chương: 37/37 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 32,452

Lượt Đọc: 321,680

Đề cử Topaz: 1,016

Đánh Giá: 5/5 (108 Đánh Giá)